Πρόσκληση γενικής τακτικής Συνέλευσης 2015

16 | 09 | 2015

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΑΕ καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, στην έδρα της εταιρείας στο ΑΣΗΜΙ, την 30 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 18.00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

· Μετά την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2014

· Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση από 01/01/2014 έως 31/12/2014

· Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Εκλεκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμό της αμοιβής τους

· Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με το σχετικό άρθρο του καταστατικού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος του ΔΣ κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

ΑΣΗΜΙ 31/8/2015